Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme

Varaždin, 25.05.2019.

Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o., Zagrebačka 89, Varaždin, raspisuje: 

NATJEČAJ

za zapošljavanje na određeno vrijeme

I. Raspisuje se natječaj za zapošljavanje jednog zaposlenika/zaposlenice na radnom mjestu administrator na projektu „Mikrosolari za kućanstva po zadružnom modelu za Grad Varaždin“.

Opis poslova:

Administrator na projektu će biti zadužen za suradnju s partnerima na projektu, pomoć pri operativnom upravljanju projektom, pomoć pri organizaciji projektnih aktivnosti, administrativno vođenje (izvještavanje, upravljanje dokumentacijom), rad na aktivnostima promidžbe i vidljivosti, i druge aktivnosti u dogovoru s projektnim timom.

II. Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme u trajanju 6 (šest) mjeseci, s punim radnim vremenom. Predviđena mjesečna plaća u neto iznosu je 4.000,00 kn (četiri tisuće kuna).

III. Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • Minimalno srednja stručna sprema,
  • Izražene komunikacijske vještine
  • Sposobnost rada u timu
  • Poznavanje rada na računalu
  • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • Iskustvo u uredskim poslovima

IV. Uz prijavu na natječaj kandidati su obavezni priložiti:

  • Životopis
  • Presliku domovnice
  • Presliku diplome

V. Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, NN broj: 82/08 i 69/17).

VI. Prijave se dostavljaju elektroničkim putem u pdf formatu zaključno s 07.06. na elektroničku adresu: info@ckoie.hr

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

S naznakom: Za natječaj – administrator na projektu

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkim putem u zakonskom roku.

Sve obavijesti