Objava podataka o sponzorstvima i donacijama

U skladu s dopisom Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske  (KLASA: 740-02/13-01/39, URBROJ 514-09-13-01), o transparentnosti rada trgovačkih društava kojima su jedinice lokalne samouprave osnivači, dioničari ili imatelji udjela, izvješćujemo sve zainteresirane da Centar kompetencije za obnovljive izvore energije d.o.o. iz Varaždina, u razdoblju od 2012. do 2015. i u tekućoj 2016. godini nije trošio sredstva u vidu sponzorstva ili donacije.

Sve obavijesti