Posljednjih godina primijećen je tzv. industrijski paradoks: činjenica da znanstvene institucije postižu zamijećene rezultate u svijetu u području znanstvene izvrsnosti i generiranju visokostručnog ljudskog kapitala, ali istovremeno ne uspijevaju rezultate znanstvenih istraživanja pretvoriti u dodanu vrijednost baziranu na inovaciji.

Centar kompetencije stvara zajednički prostor za znanstveni i industrijski sektor i povezuje znanje i iskustvo oba sektora. Od centra kompetencije očekuje se provođenje od tržišta zahtijevanih razvojno–istraživačkih programa koji bi trebali dovesti do veće primjene rezultata istraživanja znanstvenih institucija (npr. kreiranjem novih proizvoda i usluga, poboljšanjem tržišne pozicije industrije povećanjem dodane vrijednosti postojećim proizvodima i uslugama, transferu ljudskih resursa i kreiranjem novih tvrtki ili poslova). Dakle, centar kompetencije predstavlja poveznicu između visokoškolskih ustanova i instituta s jedne strane i industrije s druge strane.

Korisnici usluga centra kompetencije dobili su pouzdanog partnera koji će im omogućiti usvajanje kompleksnijih tehnologija i tako podići dodanu vrijednost u svim segmentima od njihova interesa. Kad govorimo o privatnim tvrtkama, centar kompetencije će im omogućiti širenje proizvodnog asortimana i tržišta razvojem novih rješenja i proizvoda primjenom najnovijih spoznaja i korištenjem modernih inženjerskih alata (npr. software-a, mjernih alata i tehnika, ekspertizom), te tako pokrenuti nova zapošljavanja.

Od centra kompetencije očekuje se da generira znanja i tehnologije primjerene za implementaciju u proizvodnji energije iz obnovljivih izvora. To podrazumijeva sudjelovanje na međunarodnim razvojnim projektima, sudjelovanje na domaćim projektima iz područja, pokretanje vlastitih razvojnih projekata, implementacija novonastalih rješenja, podrška industriji, i dr.