Poslovne aktivnosti Centra kompetencije za obnovljive izvore energije prema zahtjevima korisnika usluga dijele se u dvije grupe:

  • Primjena opreme, programa i infrastrukture (laboratorija) u provođenju razvojnih aktivnosti
  • Primjena ekspertize (znanja) Centra u provođenju razvojnih aktivnosti

 

Usluge Centra kompetencije za obnovljive izvore energije mogu se provesti kroz fleksibilne modele koji uključuju razvoj dijelova projekta specificiranih od strane klijenta do usluge ključ-u-ruke s uključenim vođenjem i razvojem većih dijelova ili kompletnih projekta.

Različiti modeli ugovaranja uključuju mogućnost definiranja naknade za uspješnost, individualni angažman zaposlenika, opreme, infrastrukture itd.

Value network Centra kompetencije za obnovljive izvore energije

 

ckoie_value_network

Znanje i proizvodi generirani razvojnim projektima Centra kompetencije za obnovljive izvore energije rezultat su razvojnih programa potaknutih potrebama korisnika (tržišta). Razvojni programi bazirani su na izvještajima o budućim trendovima i izazovima na području razvoja tehnologija baziranih na obnovljivim izvorima energije. Također, razvojni programi ovise o postojećoj ekspertizi primarno na sveučilištima u Hrvatskoj, od koje realni sektor (industrija) ima direktne koristi. Aktivni pristup kreiranja razvojnih programa i sagledavanje budućih potreba u području, predispozicije su za kreiranje novih poslovnih aktivnosti u području proizvodnje opreme i iskorištavanja obnovljivih izvora energije.

 

Razvojni programi inicirani od strane Centra kompetencije za obnovljive izvore energije u skladu su s dugoročnim zahtjevima (potrebama), a karakterizira ih inovativnost i uključuju istraživanja na nivou fundamentalnih znanja o procesima i tehnologijama. Cilj razvojnih programa je definiranje primjenjive tehnologije koja će se koristiti u finalnom proizvodu, procesu  ili razvoj metodologije koja je od koristi industrijskom partneru. Razvojni projekti uključuju definiranje koncepta i izradu prototipa. Razvojne aktivnosti provode se od strane zaposlenika Centra kompetencije za obnovljive izvore energije i/ili korisnika usluga korištenjem infrastrukture Centra kompetencije za obnovljive izvore energije, fakulteta i mreže partnerskih institucija. Partneri u projektu sudjeluju u razvojnim projektima ekspertizom, opremom i infrastrukturom.

 

Uobičajene aktivnosti na razvoju projekta uključuju:

  • Ocjena energetskog potencijala obnovljivog izvora energije
  • Definiranje održive tehnologije za iskorištavanje obnovljivog izvora energije
  • Analiza rizika na nivou odabrane tehnologije
  • Ekonomska analiza odabrane tehnologije
  • Verifikacija predložene tehnologije i standardizacija
  • Razvoj opreme

Value network razvojnog projekta Centra kompetencije za obnovljive izvore energije

 

ckoie_projekt_value_network