CENTAR KOMPETENCIJE ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE opremljen je specijaliziranim inženjerskim računalnim alatima i sofisticiranom mjernom opremom, a aktivnosti Centra obuhvaćaju:

  • razvoj tehnologija za pretvorbu i pohranu energije preko razvojnoistraživačkih
    projekata s ciljem iniciranja, prikupljanja i transfera znanstvenih spoznaja i inženjerskih znanja u industrijski sektor,
  • tehničku podršku i pružanje specijalističkih znanja u fazi razvoja i testiranja opreme za pretvorbu i pohranu energije,
  • pripremu pretprojektne (studije izvodljivosti) i projektne dokumentacije za realizaciju projekata za iskorištavanje obnovljivih izvora energije