• Razvoj hidroturbina za male hidroelektrane (mHE)
    • Aksijalna turbina (Kaplan, Semi-Kaplan i neregulirana)
    • Cross-flow turbina (Banki)
  • Projektiranje i izvođenje hidrauličkih sustava s upravljanjem, proračun komponenti i simulacija dinamike kompletnog hidrauličkog sustava
  • Razvoj opreme za montažu sunčanih fotonaponskih elektrana (SE)
    • Kompletna tehnička dokumentacija i podrška u proizvodnji konstrukcija za montažu fotonaponskih modula
  • Sustav nadzora i upravljanja potrošnjom energenata i vode