Centar kompetencije za obnovljive izvore energije 20.07.2017. godine u zgradi varaždinskog Tehnološkog parka predstavio je i pustio u pogon Sustav nadzora i upravljanja potrošnjom energenata i vode. Ovaj pilot-projekt realiziran je u zajedničkoj suradnji s Tehnološkim parkom pri čemu projektirani sustav predstavlja cjelovito i kompaktno rješenje koje omogućava nadzor potrošnje električne energije, plina i vode daljinskim očitanjem brojila, odnosno pametno upravljanje rashladnim uređajem i plinskim kotlom koji se koriste za potrebe hlađenja, odnosno grijanja zgrade Tehnološkog parka, a sve s ciljem ostvarivanja energetskih (novčanih) ušteda i sprječavanja neželjene i prekomjerne potrošnje električne i toplinske energije, odnosno vode.

     Osnovni hardver i glavni dio sustava je PLC koncentrator čija je glavna zadaća prikupljanje i obrada impulsa sa četiriju različitih brojila:

  • 1 brojilo električne energije (žičanim putem),
  • 1 brojilo potrošnje plina (žičanim putem),
  • 2 brojila potrošnje vode – vodomjera (wireless M-bus),

odnosno komunikacija s rashladnim uređajem (water chiller) i plinskim kotlom putem Modbus RTU protokola. Sustav odlikuju visoka interoperabilnost, modularnost, mogućnost implementacije različitih komunikacijskih protokola (M-bus, wMbus, Modbus TCP/RTU, LON Bus, KNX, itd.) te mogućnost dodavanja novih mjernih mjesta (brojila). Dodavanjem temperaturnih sondi omogućeno je mjerenje unutarnje i vanjske temperature i relativne vlažnosti zraka čime je optimirano upravljanje rashladnim uređajem i plinskim kotlom.

     Softversko rješenje omogućuje spremanje i pregledavanje svih prikupljenih podataka u vremenskom razdoblju proteklom od trenutka instalacije sustava putem vizualizacije koja se izvodi na kompaktnom mini PC-u s Windows operacijskim sustavom, a razmjena podataka između mini PC-a i PLC-a osigurana je preko OPC servera. Putem vizualizacije omogućeno je daljinsko ručno i automatsko upravljanje sustavom hlađenja i grijanja čime je uklonjena potreba za ljudskom intervencijom u slučajevima kad je potrebno upravljanje ili detekcija kvara navedenih sustava.