Centar kompetencije za obnovljive izvore energije 01.03.2017. godine pustio je u probni rad malu hidroelektranu „Orljava 8“ instalirane snage 110 kW. Mala hidroelektrana smještena je u Brodskom Drenovcu (nalazi se oko 30 km zapadno od Slavonskog Broda), na rijeci Orljavi i tek je druga mala hidroelektrana koja je ispunila vodni potencijal rijeke Orljave iako postoji nekoliko lokacija predviđenih nacionalnim energetskim programom MAHE. Postrojenje je pušteno u pogon nakon višegodišnje procedure tijekom koje je bilo potrebno ishoditi svu zakonski potrebnu dokumentaciju i izvršiti građevinske radove na zahvatu vode male hidroelektrane. Ishođenje dokumentacije, projektiranje, isporuka kompletne elektrostrojarske opreme i softvera te programiranje u cijelosti je odrađeno od strane Centra kompetencije.

Na lokaciji male hidroelektrane „Orljava 8“ nekad se nalazio Ćosin mlin, dio kojeg je uređen kao strojarnica male hidroelektrane. Elektrotehnički i strojarski radovi obuhvaćali su montažu električne i strojarske opreme u zgradu postojećeg mlina. Instalirana snaga CKOIE dvostruko regulirane aksijalne vodne turbine iznosi 110 kW. Turbina je projektirana za protok vode od 6 m3/s i bruto pad od 2,3 m. Brzina vrtnje turbine regulirana je pomoću frekvencijskog pretvarača (AC-DC-AC) nazivne snage 132 kW koji ima mogućnost regenerativnog režima rada i preko kojeg asinkroni generator nazivne snage 110 kW proizvedenu električnu energiju isporučuje u niskonaponsku distribucijsku mrežu HEP-ODS Elektre Požega.

Procijenjena godišnja proizvodnja električne energije iznosi oko 500.000 kWh. Rad postrojenja u potpunosti je automatiziran, a upravljački sustav zasnovan je na Beckhoff Panel PC-u (zaslon osjetljiv na dodir integriran s ARM procesorom) s Windows CE operativnim sustavom i Bus Couplerom na koji se vežu terminali digitalnih i analognih ulaza i izlaza. Daljinski pristup osiguran je preko mini PC-a i komercijalno dostupnih „remote desktop“ aplikacija (Anydesk/Teamviewer).

Investitor je MAHE HIDROELEKTRANA j.d.o.o. iz Brodskog Drenovca, a vrijednost ugovorenog posla za Centar kompetencije iznosi 1.400.000 kuna. Ukupna vrijednost investicije je oko 3.000.000 kn. Projekt izgradnje male hidroelektrane sufinanciran je dijelom od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U strukturi investicije preko 80% opreme je domaća oprema iz vlastitog razvoja, proizvedena u Varaždinu, odnosno Hrvatskoj s maksimalnim sudjelovanjem lokalnih elektro i strojarskih tvrtki.