Provjerom ispravnosti instalacija (u beznaponskom i naponskom stanju) i funkcionalnim ispitivanjima utvrđuje se da li su izvedeni radovi u skladu s projektnom dokumentacijom i da li pojedini sustavi postrojenja odrađuju predviđenu funkciju za koju su predviđeni na siguran i za okolinu neškodljiv način.

Provjera ispravnosti instalacija i funkcionalna ispitivanja obuhvaćaju aktivnosti:

 • vizualan pregled mehaničkih spojeva
 • provjera korektnosti izvedbe ožičenja prema električnim shemama
 • mjerenje otpora izolacije
 • mjerenje otpora uzemljenja i izjednačenja potencijala
 • test ZUDS uređaja
 • mjerenje impedancije petlje kvara i struje kvara
 • mjerenje impedancije voda/struje kratkog spoja i pad napona
 • utvrđivanje redoslijeda faza
 • test varistora
 • test ispravnog spoja PE sabirnice
 • podešenje proradnih vrijednosti zaštite (po potrebi)