Tvrtka CKOIE je opremljena i kvalificirana za izradu elaborata utjecaja elektrane na mrežu (EUEM) i elaborata podešenja zaštite (EPZ), ispitivanja el. instalacija, te ispitivanja, mjerenja i analize (u pokusnom radu elektrane) u skladu sa svim relevantnim zakonima i normama.

Više o EUEM Više o EPZ