Tvrtka CKOIE dosad je izradila velik broj projekata (idejni/glavni/izvedbeni) fotonaponskih (sunčanih) elektrana, od kojih je velika većina i izgrađena. S pojavom sufinanciranja projekata obnovljivih izvora od strane FZOEU, tvrtka CKOIE nudi kompletno rješenje vođenja projekata od utvrđivanja idejnog tehničkog rješenja sunčane elektrane koje je jedinstveno za svaku pojedinu lokaciju, do pripreme kompletne dokumentacije potrebne za prijavu pojedinog projekta na javni natječaj (javni poziv) FZOEU.

Vođenje projekata uključuje:

 • Uvid u postojeće stanje objekta
  Terenski obilazak, pregled projektne dokumentacije, uvid u potrošnju električne energije objekta – iz računa za električnu energiju/mjerenjem potrošnje električne energije
 • Izrada tehničkog rješenja sunčane elektrane potrebno za ishođenje PEES-a
  Prethodna elektroenergetska suglasnost (PEES) je isprava kojom HEP-ODS određuje uvjete priključenja korisnika mreže (za traženu priključnu snagu na traženom mjestu) na distribucijsku mrežu HEP-ODS-a.
 • Provjera statike objekta za novonastalo stanje opterećenja objekta i izrada građevinskog/konstruktorskog projekta s uključenim statičkim proračunom
 • Podrška kod ishođenja PEES-a
  Prikupljanje potrebnih dokumenata i popunjavanje obrasca
 • Izrada glavnog elektrotehničkog projekta sunčane elektrane
 • Prijava projekta na javni natječaj/javni poziv FZOEU za sufinanciranje
  Prikupljanje/ishođenje potrebnih dokumenata, opis projekta, proračun emisije CO2, terminski plan, troškovnik, proračun ušteda itd.

Uskoro izlazi novi javni natječaj FZOEU za sufinanciranje OIE za 2016. godinu i preporučuje se izrada projekata sunčanih elektrana za vlastite potrebe kod kojih se glavnina proizvedene električne energije koristi za vlastitu potrošnju objekta, a tek eventualni nepotrošeni višak predaje se u distribucijsku mrežu i prodaje. Nakon vođenja projekta od strane tvrtke CKOIE i prijave projekta na natječaj, očekuje se dobivanje bespovratnih sredstava FZOEU (sufinanciranje od 40% do 80% vrijednosti investicije, ovisno o lokaciji elektrane) za izgradnju elektrane, uz koja rok povrata uloženih vlastitih sredstava iznosi najviše 10 godina, dok vijek trajanja sunčane elektrane iznosi najmanje 25 godina (jamstvo proizvođača fotonaponskih modula na 80% njihove izlazne snage).

Primjeri Projekata

Tvrtka CKOIE dosad ima 100% uspješnost dobivanja bespovratnih sredstava FZOEU nakon prijave projekata OIE na javne natječaje FZOEU za sufinanciranje obnovljivih izvora energije.