Kvalitetom električne energije određena su odstupanja parametara električne energije u odnosu na referentne vrijednosti u promatranoj točki elektroenergetskog sustava. Analiza kvalitete električne energije uključuje karakteristike opterećenja koje određuje potrošač/proizvođač, a koji je ujedno odgovoran za moguće narušavanje kvalitete električne energije.

Svaki korisnik električne mreže dužan je negativna povratna djelovanja (injektiranje viših harmonika, uzimanje jalove snage, emisija flikera i nesimetrije opterećenja) svojih električnih uređaja svesti unutar propisanih graničnih vrijednosti. Kvaliteta električne energije sukladna Mrežnim pravilima i normi HRN 50160:2012 postiže se ograničavanjem povratnog utjecaja korisnika mreže na distribucijsku mrežu.

Mjerenje i analiza kvalitete električne energije na mjestu priključenja obuhvaća:

  • mjerenje i izračun svih statičkih parametara kvalitete električne energije (naponi, struje, energije, treperenja napona (flikeri), harmonici)
  • zapis valnih oblika dinamičkih događaja (naponski propadi, poskoci, prekidi)
  • statistička obrada prema EN 50160:2012

Mjerenje kvalitete električne energije se provodi prema pravilima operatera distribucijske mreže u trajanju od 14 dana (7 dana prije puštanja elektrane u pokusni rad + 7 dana za vrijeme pokusnog rada elektrane). Granične vrijednosti parametara napona određene su Mrežnim pravilima i normom HRN EN 50160.